Iedereen betrokken

Bij uitval verzorgen wij het gehele proces, van het begin tot het einde. Alle betrokken partijen (BA, HR, LG etc.)  zullen blijvend geïnformeerd en geadviseerd worden. Dit bijvoorbeeld door 3 gesprekken gedurende het traject, waar inzicht gegeven zal worden in de voortgang en waaruit bijvoorbeeld een re-integratieplan gemaakt zal worden. Onze werkwijze gaat dus verder dan een op een coachen, wij zetten altijd een stap extra om mens en organisatie beter te maken. (Indien de AVG het toelaat)

Zorg voor het personeel, dat is wat goeie werkgevers onderscheidt in de markt. Personeel dat door wat voor reden dan ook onder teveel druk is komen te staan, helpen en faciliteren om te herstellen. Het is niet zozeer een wettelijke verplichting (wet Poortwachter) maar een vooral een verplichting vanuit oprechte betrokkenheid.

Door de snelheid van handelen van de werkgever, draag hij enorm bij aan de kans op snel herstel van de werknemer. Dit heeft alleen als voordeel dat de betrokkene snel en adequaat hulp krijg, maar dat deze zich ook gezien en serieus genomen voelt door de werkgever. Hierdoor ontstaat een nieuwe vorm van loyaliteit, wat op termijn zijn positieve effect zal hebben voor het bedrijf.

Bijkomend voordeel is dat door dit het snelle handelen de problemen geen kans krijgen zich extra hechten, wat weer zorgt  voor een flinke besparing op de kosten. (evt. plaatje kosten besparing)

Zorg voor het personeel, dat is wat goeie werkgevers onderscheidt in de markt. Personeel dat door wat voor reden dan ook onder teveel druk is komen te staan, helpen en faciliteren om te herstellen. Het is niet zozeer een wettelijke verplichting (wet Poortwachter) maar een vooral een verplichting vanuit oprechte betrokkenheid.

Door de snelheid van handelen van de werkgever, draag hij enorm bij aan de kans op snel herstel van de werknemer. Dit heeft alleen als voordeel dat de betrokkene snel en adequaat hulp krijg, maar dat deze zich ook gezien en serieus genomen voelt door de werkgever. Hierdoor ontstaat een nieuwe vorm van loyaliteit, wat op termijn zijn positieve effect zal hebben voor het bedrijf.

Bijkomend voordeel is dat door het snelle handelen de problemen niet extra hechten, wat weer zorgt  voor een flinke besparing op de kosten. (evt. plaatje kosten besparing)